Impresum

Adresa uredništva: Jabukovac 30, Zagreb
E-mail: jabuka.list1@gmail.com

Nakladnik: Osnovna škola Jabukovac – Zagreb

Uredništvo:
Slaven Šekuljica, prof.

Eva Todorovac, Irma Novosad, Mia Buntić, Lucija Rogin, Mara Lončarić, Petar Šaub, Sofija Ana Galić