NACIONALNI ISPITI

NACIONALNI ISPITI

Nacionalni ispiti su ispiti iz različitih predmeta (temeljnjih znanja)  koji se organiziraju i koji na temelju uspjeha učenika pružaju nastavnicimaškolama i kreatorima obrazovne politike uvide u uspješnost rada nastavnika i škola. Moraju se koristiti za: samoanalizu, samovrednovanje i unaprjeđivanje rada škola. Temeljnim se znanjima i kompetencijama smatraju materinski jezik ili jezik na kojemu se učenici školuju te znanja iz matematike i prirodoslovlja. Upravo su postignuća u tim predmetnim područjma u europskim dokumentima prepoznata kao ključna za daljnje obrazovanje i djelotvorno uključivanje na tržište rada i za suočavanje sa suvremenim gospodarskim izazovima. Nacionalnim ispitima gotovo svi obrazovni sustavi na nacionalnoj razini sustavno prate postignuća u ključnim navedenim područjima kako bi se na svim obrazovnim razinama, od razine škola do razine obrazovne politike, poduzele mjere koje će osigurati da postignuća budu na zadovoljavajućoj razini u skladu s mogućnostima svakoga učenika. Nacionalni ispiti se pišu iz osam predmeta, a to su: Hrvatski jezik, Matematika, Povijest, Geografija, Engleski jezik, Fizika, Kemija i Biologija. Ispiti iz Hrvatskog i Engleskog jezika, Matematike, Kemije, Biologije i Fizike pišu se od 9:00h do 10:30h, a ispiti iz Geografije i Povijesti pišu se od 9:00h do 10:10h. Prije nego što krene ispit, učenici predaju sve stvari profesorima i jedino što smiju imati je kemijska olovka.

Moram priznati da su nam ovi nacionalni ispiti svima velika promjena i u početku nam je bilo malo neobično. Ne znam što će čekati sljedeće generacije ali u svakom slučaju svima želim puno sreće i uspjeha.

René Juraković, 8.a