Danas obilježavamo Međunarodni dan žena!

Danas obilježavamo Međunarodni dan žena!

Međunarodni dan žena obilježava se 8. ožujka svake godine. Tog dana se slave ekonomska, politička i društvena dostignuća pripadnica ženskog spola.

Prvi Dan žena je obilježen 8. ožujka 1909. u SAD-u. Između ostalih važnih povijesnih događaja, njime se obilježava i požar u tvornici Triangle Shirtwaist u New Yorku 1911. godine kada je poginulo preko 140 žena.

Žena su radile jadnakom radnom snagom kao I muškari, no bile su plačene od tri do sedam puta manje.

Žene zaposlene u industriji odjeće i tekstila su javno demonstrirale 8. ožujka 1857. u New Yorku. Tekstilne radnice su protestirale zbog loših radnih uvjeta i niskih plaća. Protesti 8. ožujka događali su se i sljedećih godina, od kojih je najpoznatiji bio 1908. godine kada je 15.000 žena marširalo kroz New York tražeći kraće radno vrijeme, bolje plaće i pravo glasa.

Usljedili su I mnogi drugi prosvjedi, a s vremenom su I muškarci stali na stranu žena. U zapadnom svijetu se Međunarodni dan žena uglavnom prestao obilježavati 1930-ih, dijelom i zbog toga što ga se povezivao s komunizmom. Danas ga obilježavamo dijem svijeta u podršku svim ženama. Žene nisu ništa drukčije od muškaraca.

Lukas Tadić, 6.a