Impresum

Adresa uredništva: Jabukovac 30, Zagreb
E-mail: jabuka.list1@gmail.com

Nakladnik: Osnovna škola Jabukovac – Zagreb

Uredništvo:
Slaven Šekuljica, prof.
Karlo Bubanović, Nina Zamberlin, Luka Gereš, Roko Lovrić Jović, Lucija Stanković