Međunarodni dani

Počeo sam razmišljati kako je u godini samo 365 dana, a svjetskih tema je jako puno. Zapitao sam se  ima li dosta dana u godini za sve teme i je li neki dan još ostao slobodan ili je neki datum upotrijebljen više puta? Kako se dobije Međunarodni dan za nešto?

I eto, što sam sve saznao…..

  1. Što je međunarodni dan?

Međunarodni dan označava dan (može biti tjedan ili godina, čak i desetljeće) kako bi se podsjetili ili čak nešto i poduzeli o nekoj temi koja je važna za sve (cijeli svijet).

Treba razlikovati službene međunarodne dane čiji su utemeljitelji: Opća skupština Ujedinjenih naroda, Vijeće sigurnosti, Ekonomsko i socijalno vijeće, Vijeće Europe, UNESCO, UNICEF, FAO ili neka druga velika svjetska organizacija. Za te dane se koristi logo organizacije koja je utemeljitelj i tada ta organizacija piše izvješće u kojem su nabrojane aktivnosti koje su poduzete širom svijeta. U izvješću su i preporuke za budućnost.

  1. Kako neka tema dobije međunarodni dan?

Nisam našao podatke o proceduri ili čak obrazac za dodjelu dana kojom bi se moglo predložiti neku novu temu. Čini se da neka zemlja (članica UN-a) ili više njih predlože Općoj skupštini UN-a temu i dan. Opća skupština UN-a zatim donese rezoluciju.  Povremeno te dane prvo proglase specijalizirane agencije UN-a  (UNESCO, UNICEF, FAO, itd. – organizacija proglašava dan iz svojeg djelokruga rada),  zatim neke od tih dana naknadno preuzme i Opća skupština pa donese….rezoluciju.

Rezolucija, u ovom smislu, je naziv za odluku, dokument u kojem je sadržano stajalište o nekom pitanju.

Izbor samog datuma, koji je dodijeljen  nekoj važnoj temi, povezan je s važnijim događajem vezanim za tu temu.

  1. Je li neki dan još slobodan ili je neki datum upotrijebljen više puta?

Iako sam na internetu našao više popisa međunarodnih i svjetskih dana, ipak mi se čini da točnog, jedinstvenog popisa nema. U svakom od popisa je nešto nedostajalo.

Točan popis „pravih“ međunarodnih dana, tj. onih koje je proglasio UN rezolucijom, naravno, postoji (na službenim internetskim stranicama UN-a). No, kada se pokuša naći jedinstveni popis „pravih“ i „nepravih“, tu već nastaje problem.

I na kraju,

UN je proglasio rezolucijama 159 međunarodnih dana u godini što znači da ima još slobodnih datuma, a i na neki datum se može obilježavati više različitih tema. Dakle, razmišljajte, predlažite nove teme i dane kako bi nam svijet i život bio bolji.

M.Špiljak, 8.a