Republika Hrvatska i migrantska kriza

Svaki dan na nekoliko tisuća migranata traži svoju bolju budućnost i pokušavaju ući u razne države gdje će izgraditi svoj novi dom. Migranti su većinom iz Afganistana, Iraka i Sirije. Europska migrantska kriza započela je 2015. godine zbog rata. Hrvatska, kao i većina ostalih zemalja ima problem s migrantima.

U 2016. godini, tadašnji hrvatski premijer Zoran Milanović dozvolio je ulazak nesretnih ljudi u Hrvatsku.Tada je u našu državu ušlo 658 068 migranata, ali velik dio nije se zadržavao u Hrvatskoj, nego je nastavio svoj put prema zapadnoj Europi.Te godine Njemačka je otvorila svoj ulaz, i u nju je tada ušlo najviše migranata. U 2017. godini u Hrvatsku je nezakonito ušlo 1978 migranata. Nekoliko njih je odvedeno u azile. I tako smo došli do 2018. godine. Iz dana u dan sve je više protuzakonitog prelaženja preko naših granica.Tako je naprimjer, u dva dana policija u Zagrebu privela 59 migranata. Hrvatska se našla u položaju „granične države“. To znači da migranti žele prijeći preko nje kako bi došli do zapadne Europe, no mi ih ne smijemo pustiti. Velik broj migranata nosi oružje i skriva se u vozilima kako bi postigli svoj cilj – prijeći granicu. No migranti su isto samo ljudi, ljudi čijeg doma nema. Hrvatska još uvijek pokušava riješiti problem jer migranata je sve više i oni ne mogu zauvijek spavati na ulici niti živjeti na hladnoći. Nadamo se da će se problem riješiti što prije i biti učinkovit jer je već dovoljno ljudi stradalo samo zbog toga što su htjeli sagraditi svoju novu budućnost.

Anđela Mlinar, 8.a